Schakel TV Schakel TV

SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wjkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone.
De dienst begint om 9.30 uur en elke zondag is er ook een gebarentolk aanwezig.
Misschien is het voor u als kijker ook wel fijn om te weten waarom wij elke week een gebarentolk bij de kerkdienst hebben.
lees meer »
 
Open maaltijd gaat 8 december niet door! Open maaltijd gaat 8 december niet door!
 
Bloemschikkingen Advent en Kerst Bloemschikkingen Advent en Kerst
Ook dit jaar zullen er voor de diensten in de Schakel tijdens de Advent- en Kersttijd passende bloemschikkingen worden verzorgd.. Het leidende thema is: "In een ander Licht", want met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. In de schikking wordt gebruik gemaakt van het beeld van de zon. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, maar met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden steeds enkele symbolische voorwerpen geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van die zondag.
De schikkingen worden gemaakt door Connie Versteeg en Wiepie Drost.
 
 
SeniorenSchakel SeniorenSchakel
 
Oproep “Beeld en Geluid” Oproep “Beeld en Geluid”
Het “mediateam” zoekt mensen om de huidige bezetting uit te breiden. Het team is nu krap bemand en zij zoeken naar mannen, vrouwen, jongens en meisjes die het team willen versterken!  Het is leuk en afwisselend; of je regelt geluid of je bedient de camera’s.  Dus lijkt het u/je wat? Meld je dan aan! schakeltechniek@gmail.com
Ook zoeken wij mensen voor bij het “beamerteam” Ook daar kunt u/je zich opgeven bij het bovenstaande e-mailadres.

Wij wachten op jullie reacties!

Het “Mediateam”
 
 
Wereldwinkel  Wereldwinkel 
Op 12 december zijn wij weer in de kerk aanwezig met een tafel vol artikelen uit de Wereldwinkel.  Naast het assortiment aan voeding zullen we ook volop kerst-artikelen meenemen om te verkopen. Misschien vindt u hier een sfeervolle versiering, kaars of kerst-stalletje om weg te geven of voor in uw eigen huis. Of ziet u een leuk cadeautje voor het engelenproject. Kom in elk geval even kijken of er iets bij is dat u aanspreekt!
Wist u, dat de wereldwinkel in de Schakel oorspronkelijk een onderdeel is van het jeugd-diaconaat? Dit keer zullen daarom onze jongeren Benthe en Lisanne weer meehelpen, en dat staat garant voor een gezellige sfeer. Daarbij zullen we net als in november zorgen voor een veilige werkwijze wat betreft de Corona-maatregelen. We zijn voor en na de viering aanwezig in de foyer.
Froukje Houtstra
 
Geloven voor dummies Geloven voor dummies
“Zeg wat geloof jij eigenlijk?”
“Geloof je alles wat in de bijbel staat?”
Zomaar twee vragen van vrienden, studiegenoten, of collega’s.

Soms weten we het zelf niet eens:
Wat geloof ik eigenlijk?
En wat staat er in die bijbel?

In 7 avonden van januari tot Pinksteren verdiepen we ons in deze thema’s.
Op een ontspannen manier gaan we schatgraven in onze eigen traditie.
lees meer »
 
Coronamaatregelen na 12 november Coronamaatregelen na 12 november
Na de persconferentie van 12 november kwam op 14 november de mededeling van ‘Beheer kerkgebouwen Leeuwarden’ dat ons gebouw De Schakel is gesloten. Na verschillende discussies en interpretaties van de regels willen we ons houden aan het onderstaande:

Op zondag voor kerkdiensten (en alle overige bijeenkomsten) gelden de regels:
  • Blijf thuis als je klachten hebt of kwetsbaar bent:  De dienst is prachtig te volgen via internet.
  • En als je daarbij hulp nodig hebt; laat het weten, we helpen graag!
  • Draag weer een mondkapje als je je aan het verplaatsen bent. (als je zit mag het af)
  • Gebruik het reinigingsmiddel voor handen bij binnenkomst van De Schakel.
  • Geef elkaar 1,5 meter ruimte !!!!!!!
  • De collecte is bij de uitgang (of geef digitaal via GIVT)
  • Er is GEEN koffiedrinken
Overdag is De Schakel ‘gewoon’ in gebruik, met in achtneming van de basisregels en in navolging van het kerkenraadsbesluit dat elke groep zelf verantwoordelijk omgaat met de Corona situatie.
Na zes uur ’s avonds is De Schakel gesloten.
Behalve voor een kerkdienst. En ook is het gebouw niet gesloten voor koor- en muziek repetities. Er is geen koffie en thee, verzorgd door Beheer.
lees meer »
 
Adventsproject 2021 kindernevendienst Adventsproject 2021 kindernevendienst


In De Schakel gebruiken wij met de kinderen het materiaal van Kind op Zondag. We kijken mee over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar denken de kinderen deze adventstijd over na
Het lied dat door advent heen wordt gezongen (op de melodie van “Nu daagt het in het Oosten”) willen we alvast met u delen. Wij hopen en vertrouwen dat God ons tegemoet komt.

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.


Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
 
Collecte 5 december Collecte 5 december
De eerste collecte is altijd voor Kerk en Diaconie
U kunt uw gift voor kerk en diaconie overmaken naar:
NL 37 INGB 0000 8448 06 
 
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. collecte Schakel.


De tweede collecte is voor Expect Studentenpastoraat
U kunt uw gift overmaken naar:
NL37 INGB 0000 8446 06
t.n.v. Diaconie Leeuwarden o.v.v. Expect Studentenpastoraat
 
Wij gaan bouwen! Bouw jij mee? Wij gaan bouwen! Bouw jij mee?

Het stond voor de zomer van 2020 in onze agenda’s maar helaas kon de bouwreis naar Roemenië met Habitat for Humanity niet doorgaan vanwege de COVID Pandemie. Jammer, want we keken er erg naar uit. Inmiddels hebben we bericht ontvangen van Habitat Nederland dat we volgend jaar alsnog mogen gaan bouwen!
Met elkaar de handen uit de mouwen steken om een gezin te helpen aan een veilig (t)huis. Want een veilig huis is zelfs binnen ons eigen Europa geen vanzelfsprekendheid. Een week lang gaan we metselen, verven, stenen sjouwen, timmeren en wat er ook maar gebeuren moet, samen met de toekomstige bewoners en lokale vaklui. 
Op 16 juli 2022 vertrekken we naar Roemenië. Ben jij dan 15 jaar en wil jij net als ons een steentje bijdragen? 
Neem voor meer informatie contact op met Gonda Boringa (06 – 23 73 84 73), stuur een mailtje naar schakeltieners2020@gmail.com  of kijk op www.bouwmee.habitat.nl/activiteit/schakeltieners-2020
 
Open Kerk Open Kerk
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedeboek te zetten. Ook bij de diensten online willen we de kijkers/luisteraars graag de mogelijkheid geven om voorbede aan te vragen. Dit kan door in de week vooraf een voorbede te sturen naar schakelcontact@gmail.com. Op die manier willen we verbonden blijven met elkaar zowel in De Schakel als thuis.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geven met Givt Geven met Givt

Nu wij als gemeente via een prima verzorgde beeldverbinding de aangepaste diensten kunnen volgen, komt regelmatig de vraag naar voren: “Hoe kunnen we op een eenvoudige manier toch een duit in het collectezakje doen?”
Natuurlijk kan dit via de tijdens de dienst vermelde rekeningnummers, maar een veel gemakkelijker manier, die ook blijft wanneer de kerk weer 'open' is, is inmiddels getest en beoordeeld op privacy enz.
Vanaf begin april heeft onze wijkgemeente een overeenkomst met Givt en kunt u van hun app gebruik maken. 
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.